Natisni

Svečan prevzem prapora Poklicne gasilske enote Gorenje Velenje

V sredo 4.5.2016 je ob 18. uri ob mednarodnem prazniku gasilcev v kulturnem domu v Šoštanju potekala osrednja prireditev ob praznovanju dneva gasilcev Šaleške doline.

Prireditev so z svojo prisotnostjo počastili visoki gostje kot so ministrica za obrambo Andreja Katič, generalni direktor URSZR Darko But, predsednik Združenja slovenskih poklicnih gasilcev Miran Korošak, poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, namestnik predsednika gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, župan mestne občine Velenje Bojan Kontič, , župan občine Šoštanj Darko Menih, ki je bil tudi osrednji govornik, župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, ter mnogi drugi.

Uvodoma je navzoče pozdravil predsednik GZ Šaleške doline Jože Drobež.

Prisotne je nagovorila tudi ministrica za obrambo Andreja Katič, ki se je vsem gasilcem in gasilkam Šaleške doline zahvalila za vse kar so jo o svoji dejavnosti v preteklosti naučili. Ob mednarodnem prazniku gasilcev je vse čestitala ter se jim zahvalila za vso preteklo delo.

Župan občine Šoštanj je v svojem nagovoru poudaril:

»Prostovoljstvo, predanost in požrtvovalnost je vaš osnovni moto. Ne samo ogenj, temveč tudi poplave, prometne in delovne nesreče, plazovi, žled ter suša so naši skupni sovražniki. Opraviti morate nešteto število ur fizičnih priprav, izobraževanj in tekmovanj, da lahko varno posredujete in pomagate pomoči potrebnim občanom. /…/ Upam si trditi, da imamo župani v naši dolini velik posluh za to dejavnost in vedno najdemo potrebna sredstva. : Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki zgledno sodelujemo z vašimi društvi, vas podpiramo pri vaših dejavnostih in denarno pomagamo pri nabavi moderne opreme.«

Prireditev je potekala v prijetnem vzdušju za katerega so poskrbeli pevci Moškega pevskega zbora Lokovica ter pihalni kvartet Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega iz Velenja.

Na prireditvi so bila podeljena tudi državna priznanja in odlikovanja ter eno odlikovanje za posebne zasluge, katere sta podelila Franci Petek in Janko Cerkvenik.

Sledilo slavnostno razvitje prapora Poklicne gasilske enote Gorenje. Predsednik Gasilske zveze Šaleške doline Jože Drobež je skupaj z poveljnikom PGE Gorenje razvil prapor, nato pa je poveljnik PGE Gorenje prapor predal praporščaku Mitji Virtiču. Sledil še še pozdrav praporjev prostovoljnih gasilskih društev Šaleške doline ter prapora Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.

Po koncu prireditve je v avli kulturnega doma v Šoštanju potekalo še druženje vseh prisotnih.

Slika 1:

Prapora PGE Gorenje in ZSPG z ministrico za obrambo Andrejo Katič, generalnim direktorjem URSZR, direktorico varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu Gorenja ter člani PGE Gorenje Velenje.